Sprawdzone sposoby na rozciąganie przykurczów

Sprawdzone sposoby na rozciąganie przykurczów

Rozciąganie przedkonturowe

Rozciąganie przedkonturowe przy przykurczach jest ćwiczeniem zwiększającym siłę mięśni. Badania wykazały, że pomaga ono zmniejszyć objawy nadmiernego wyładowania tonicznego i zwiększyć stymulację rozciągającą. Podstawową przyczyną powstawania przykurczów jest nadaktywny odruch rozciągania. Istnieje jednak kilka sprawdzonych metod leczenia tego schorzenia.

Oprócz ćwiczeń, rozciąganie jest również ważnym elementem leczenia przykurczów. Rozciąganie może pomóc w zmniejszeniu objawów przykurczów poprzez zwiększenie zakresu ruchu i zmniejszenie sztywności. Przykurcze mogą wystąpić z powodu problemów neurologicznych, długotrwałego unieruchomienia lub innych czynników. Naukowcy badają różne sposoby rozciągania mięśni i zmniejszania przykurczów.

Niezależnie od sposobu leczenia przykurczów, rozciąganie przed skurczem może poprawić zakres ruchu. Rozciąganie może być wykonywane samodzielnie, stosowane przez terapeutów lub seryjnie odlewane. Wszystkie metody rozciągania przed przykurczem są podobne: polegają na mechanicznym wydłużaniu tkanek miękkich. Jednak niektóre metody są skuteczne tylko przez krótki czas, podczas gdy plastry i szyny zapewniają ciągłe wydłużanie.

Wiele osób waha się, czy rozciągać się przed skurczami. Chociaż rozciąganie jest świetnym sposobem zapobiegania urazom, nie jest konieczne dla wszystkich celów funkcjonalnych. Rozciąganie nie jest zalecane dla poważnych sportowców. Może również mieć negatywny wpływ na zdolność do wykonywania niektórych zadań. Niezależnie od tego, jak ważne jest rozciąganie, należy pamiętać, że logicznie skonstruowana procedura rozciągania powinna obejmować każdy staw w pełnym zakresie ruchów statycznych i dynamicznych.

Post-facilitation stretching

Post-facilitation stretching w przypadku przykurczu to technika przypominająca ruch przykurczonego mięśnia. Pomaga to w przywróceniu funkcji dynamicznej i kontroli nerwowo-mięśniowej. Pomaga również w ćwiczeniu ruchu. Praktykowanie ruchu to kolejny sprawdzony sposób na poprawę kontroli motorycznej.

Choć może się wydawać, że jest to przydatny sposób leczenia przykurczów, nie jest on odpowiedni dla każdego, a większość ludzi nie ma określonych celów. Najlepsze techniki rozciągania mają konkretne cele i powinny być stosowane tylko po rozgrzewce i mobilizacjach. Techniki te są bardziej skuteczne i bezpieczne.

Inna sprawdzona metoda znana jest jako rozciąganie przedkontrakcyjne, które polega na skurczeniu mięśnia przed rozciąganiem. Najczęściej stosowanym rodzajem rozciągania przedkontrakcyjnego jest skurcz agonistyczny contract-relax. Technika ta polega na skurczeniu mięśnia na 75-100% jego maksymalnego obciążenia i utrzymaniu go przez 10 sekund. Podczas rozciągania przed skurczem ważne jest użycie oporu ze strony partnera, elastycznej taśmy lub ściany.

Stretching jest ważną częścią rehabilitacji. Pomaga zapobiegać urazom i zwiększyć zakres ruchu. Różne rodzaje rozciągania są najlepsze dla różnych pacjentów, ale wszystkie mogą poprawić zakres ruchu. Na przykład, rozciąganie statyczne może być bardziej skuteczne dla starszych dorosłych, podczas gdy rozciąganie dynamiczne jest lepsze dla sportowców.

Stretching powinien być wykonywany przez pracownika służby zdrowia, jeśli jest to konieczne. Większość ludzi kojarzy rozciąganie z rehabilitacją, ale rozciąganie jest ważnym narzędziem do naprawy każdego urazu. Większość ludzi nie bierze pod uwagę podstawowego problemu, jakim jest hipermobilność, dopóki specjalista nie zaleci rozciągania.

Podstawowymi proprioceptorami w mięśniach są wrzeciona. Leżą one równolegle do włókien pozafuzalnych i są najważniejszymi proprioceptorami mięśnia. Kiedy te włókna są rozciągane i trzymane przez dłuższy czas, trenują receptory rozciągania i pozwalają mięśniowi bardziej się wydłużyć.

Zastrzyki

BoNT-A Zastrzyki

BoNT-A są jednym z najlepiej sprawdzonych sposobów leczenia przykurczów zgięciowych u dzieci i dorosłych. Zastrzyki są wykonywane do mięśnia w dotkniętym obszarze. Miejsca wstrzyknięć zostały określone na podstawie wytycznych anatomicznych. Po wstrzyknięciu zastosowano dodatkowy odlew w celu skorygowania pozycji nogi. Zastrzyki były wykonywane przez tego samego chirurga we wszystkich przypadkach. Iniekcje wykonywano w mięsień iliopsoas, mięsień przywodziciel długi, mięsień prosty kości udowej i przyśrodkową grupę ścięgna udowego.

Wstrzyknięcia BoNT-A nie są jednak pozbawione ryzyka. Zabieg może niekorzystnie wpływać na elementy niekurczliwe mięśnia szkieletowego. Dlatego ważne jest ścisłe monitorowanie jakości i funkcji mięśni. Chociaż istnieją pewne zagrożenia związane z tym leczeniem, wykazano, że poprawia ono funkcję i jakość mięśnia.

Jednym ze skutków ubocznych tego leczenia jest przemijające nietrzymanie moczu i stolca. Występuje ono, ponieważ BoNT-A może wpływać na funkcję cholinergicznych zwieraczy w organizmie. Zwieracze te są kontrolowane przez mięśnie gładkie z unerwieniem cholinergicznym. Paraliż tych zwieraczy może powodować niedotlenienie i prowadzić do zapalenia płuc i zatrzymania akcji serca.

Skuteczność wstrzyknięć BoNT-A w leczeniu tych typów CP jest nadal kontrowersyjna. Nie badano jej pod kątem długoterminowego wpływu na dzieci. Jednak zabieg ten jest stosowany w leczeniu wielu pacjentów z tym schorzeniem. Jest również zalecane dla dzieci, które mają wielopoziomowe zaangażowanie i nie reagują na konwencjonalne terapie.

W innym badaniu odnotowano, że wstrzyknięcie BoNT-A było skuteczne w leczeniu bólu pośladków. Rozwiązało ono problem bólu u pacjenta i przywróciło mu sprawność funkcjonalną. Nie wymagał on już także fizykoterapii, aby odzyskać sprawność ruchową. Oprócz poprawy jego mobilności, był w stanie stać w pozycji pionowej bez bólu. Ten opis przypadku został przedstawiony przez Shah i wsp.

Seryjne odlewanie

Udowodniono, że seryjne odlewanie zmniejsza hipertoniczność w stawie skokowym i może poprawić wyniki funkcjonalne u pacjentów z przykurczami w stawie skokowym. Badacze ocenili 26 osób i stwierdzili, że seryjne odlewy zmniejszyły stopień przykurczu nawet o 11 stopni. Jednak efekty te były tylko tymczasowe i słabły, gdy seryjne odlewy zostały przerwane jeden dzień później. Co więcej, efekty te nie utrzymywały się podczas czterotygodniowych badań kontrolnych. Wyniki te sugerują, że seryjne odlewy mogą nie być trwałym sposobem leczenia różnych przykurczów.

Seryjne odlewy mogą pomóc osobom z rozwojową dysplazją mięśniową (DMD). Ostatnie badanie wykazało, że seryjne odlewy zwiększają bierny zakres ruchu w zgięciu grzbietowym stawu skokowego u chłopców z DMD. Badacze użyli 3 pomiarów czasowych, aby ocenić wpływ seryjnego odlewania na funkcjonowanie. Stwierdzono również ujemną korelację pomiędzy wiekiem pacjentów a zakresem ruchu uzyskanym w trakcie wykonywania rzutu. Młodsze dzieci poprawiały zakres zgięcia grzbietowego stawu skokowego szybciej niż ich starsi koledzy.

Odlewanie seryjne może być wykonywane samodzielnie lub w połączeniu z innymi metodami terapeutycznymi. Chociaż odlewanie seryjne jest bardziej efektywne, gdy jest wykonywane w połączeniu z innymi metodami terapeutycznymi, jego izolowane efekty są nadal niejasne. Mimo, że odlewy seryjne okazały się skuteczne, istnieje niewiele danych na temat tego, czy poprawiają one funkcję kończyn dolnych i chód funkcjonalny. Dlatego konieczne są dalsze badania.

Naukowcy powinni stosować te same protokoły stosowane w innych badaniach w celu przeprowadzenia badań nad rzutami seryjnymi. Pomoże to zreplikować te wyniki. Ponadto, badacze powinni szczegółowo przedstawić metodologię swoich badań, aby inni mogli zreplikować ich wyniki.

Ćwiczenia zakresu ruchu

Niezależnie od rodzaju przykurczu, ćwiczenia zakresu ruchu mogą pomóc przywrócić ruch i zapobiec spastyczności. Ćwiczenia te polegają na biernym rozciąganiu chorego obszaru bez wywierania jakiegokolwiek wysiłku na docelowy mięsień. Można je wykonywać samodzielnie lub z pomocą osoby po stronie nie dotkniętej chorobą. Aktywne ćwiczenia zakresu ruchu wymagają pomocy i obejmują cały zakres ruchu chorego stawu.

Ważne jest, aby rozpocząć program ćwiczeń zakresu ruchu zanim pojawią się przykurcze. Jest tak dlatego, że rozciąganie jest najbardziej efektywne, gdy rozpoczyna się je we wczesnym stadium choroby. Głównym celem każdego leczenia powinno być zapobieganie utracie rozciągliwości w dotkniętym obszarze. Chociaż może to być trudne do osiągnięcia, konsekwentny reżim ćwiczeń może pomóc pacjentom w utrzymaniu normalnego zakresu ruchu.

Wykazano, że aktywne i pasywne ćwiczenia ROM poprawiają ROM stawów. Badania Zhao i wsp. (2011) pokazują, że aktywny trening ruchowy poprawia sztywność stawu u pacjentów z przykurczami w stawie skokowym. Ten program treningowy obejmował wykorzystanie robota rehabilitacyjnego do ćwiczenia stawu skokowego, który rozciągał mięśnie łydek do pełnego zakresu zgięcia grzbietowego. Wyniki programu wykazały poprawę sztywności ścięgna Achillesa, długości mięśnia brzuchatego przyśrodkowego oraz długości powięzi mięśnia podeszwowego.

Ćwiczenia pasywnego ROM mogą również pomóc w leczeniu przykurczów. Mogą również zapobiegać nawrotom dolegliwości.

Podobne tematy

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *